อั้วตีนกบ Pecteilis susannae (L.) Raf.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Pecteilis susannae (L.) Raf.

ชื่อทั่วไป Common name: นางกราย (นางอั้ว); นางอั้ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); พอเจพะดู่, พอเจ๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ว่านนะราช, ว่านนาคราช (สุราษฎร์ธานี); เอื้องตีนกบ, เอื้องนางก๋าย, เอื้องเสาวนา (ภาคเหนือ)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

ถิ่นที่อยู่ Locality: ทุกภาคในไทย (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม); อินเดีย เนปาล พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา ติมอร์ ซูลาเวซี และโมลุกกะ

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

อ้างอิง References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย 

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish