จ๊าฮ่อม Peristrophe lanceolaria Roxb. Nees

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Peristrophe lanceolaria Roxb. Nees

Common name: กระดองเต่าร้าง (หนองคาย) กระดองเต่าหัก (หนองคาย) จ๊าฮ่อม (เชียงใหม่,ลำปาง) หว้าชะอำ (นครราชสีมา)

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) สระบุรี  Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

References: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1514

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish