ชายผ้าสีดา Platycerium holttumii Joncheere & Hennipman

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Platycerium holttumii Joncheere & Hennipman

ชื่อทั่วไป Common name: ชายผ้าสีดา (กลาง) Holttum’s staghorn–fern (CommonName)

วงศ์ Family: POLYPODIACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish