ย่านหลบฟ้า Psychotria sarmentosoides Valeton

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Psychotria sarmentosoides Valeton

ชื่อทั่วไป Common name: ย่านหลบฟ้า 

วงศ์ Family:  วงเข็ม RUBIACEAE 

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย:  ตรัง ตราด (เกาะช้าง); Thailand: Trang, Trat (KO CHANG)

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: กระจายพันธุ์ตามป่าชายหาด ป่าพรุน้ำกร่อย

ภาพ Photo: Teerawat Srisuk

ระบุชนิด Identified by: Teerawat Srisuk

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/Botany/PDF/publications/TFB31.pdf

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish