กูดเกี๊ยะ Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

ชื่อทั่วไป Common name: กูดเกี๊ยะ

วงศ์ Family: วงศ์กูดเกี๊ยะ DENNSTAEDTIACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish