ก่อแพะ Quercus kerrii Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Quercus kerrii Craib

ชื่อทั่วไป Common name: ก่อควยลอก (เชียงราย) ก่อดำ (เพชรบูรณ์,เหนือ) ก่อตาควาย (แม่ฮ่องสอน,เหนือ) ก่อตาหมูน้อย (เหนือ) ก่อแพะ (เหนือ) ก่อแอบ (เชียงราย,แพร่) ซี้จะคั่ง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เซเด๊าะ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เต็งตลับ (ราชบุรี)

วงศ์ Family: วงศ์ก่อ FAGACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงราย เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน แพร่ เลย (ภูกระดึง)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/flora/plant_pages.php?varname=240

ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish