คำป่า Reinwardtia indica Dumort.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Reinwardtia indica Dumort.

ชื่อสามัญ Common name: คำป่า

วงศ์ Family: วงศ์คำป่า Linaceae

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไทย: เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง; พม่าปากีสถาน ภูฏาน เนปาล อินเดีย จีน พม่า ลาว เวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. ชื่อ ถูกตั้งชื่อเมื่อปี 1822 ชื่อสกุล “Reinwardtia” มาจากชื่อ Caspar Georg Carl Reinwardt นักพฤกษศาสตร์ชาวดัตช์ผู้ก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์โบกอร์ (อินโดนีเซีย) ในจีนใช้เป็นไม้ประดับ กิ่งและใบใช้เป็นสมุนไพร

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=220011447

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=544868-1

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish