คำแดง กุหลาบพันปี Rhododendron delavayi Franch.

Scientific Name: Rhododendron delavayi Franch.

ชื่อพ้อง Synonym: Rhododendron arboreum Sm. subsp. delavayi (Franch.) Chamb.

ชื่ออื่น Common name: กุหลาบแดง, กุหลาบพันปี (ภาคกลาง), คำแดง (เชียงใหม่), Delavay’s Rhododendron 

Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

Note: ไม้ต้น สูง 4-12 ม. ขึ้นที่ความสูง 1200–3200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์: จังหวัดเชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติดอยอิททนนท์ Inthanon NP) พม่า เนปาล อินเดีย จีน เวียตนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม: ชื่อสกุล Rhododendron มาจากภาษากรีก คำว่า rhódon “กุหลาบ” + คำว่า déndron “ต้นไม้” ส่วนชื่อ delavayi ตั้งตามชื่อ คุณ J.M. Delavay นักพฤกษศาสตร์ นักสำรวจ และมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสผู้เก็บตัวอย่างต้นแบบจากประเทศจีนในปี 1884

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

Reference: http://www.dnp.go.th/botany/

https://en.wiktionary.org/wiki/rhododendron

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish