ศรีจันทรา กุหลาบเวียงเหนือ Rosa helenae Rehder & E.H.Wilson

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Rosa helenae Rehder & E.H.Wilson

Common name: ศรีจันทรา กุหลาบเลื้อยเชียงดาว, กุหลาบเวียงเหนือ

วงศ์ Family : วงศ์กุหลาบ Rosaceae

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) จีนตอนใต้ เวียดนามตอนบน: Chiang Mai (Doi Chiang Dao ), China, Vietnam

Reference: http://www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish