หนามไข่ปู Rubus rufus Focke

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Rubus rufus Focke

ชื่อทั่วไป Common name: บ่าฮู้เงิน (เหนือ) บ่าฮู้น้อย (เชียงใหม่) มะฮู้เงิน (เหนือ) หนามไข่ปู (เพชรบูรณ์,เลย)

วงศ์ Family: วงศ์กุหลาบ ROSACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Reference:  http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2519899

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish