ละอองน้ำเชียงดาว Saxifraga gemmipara var. siamensis T. Shimizu

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Saxifraga gemmipara var. siamensis T. Shimizu

ชื่อ Common name: ละอองน้ำเชียงดาว

วงศ์ Family:  Saxifragaceae วงศ์อัสดง

การกระจายพันธุ์ distribution : พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว) Endemic to Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

สถานะ Status:  พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified: Piyakaset Suksathan

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish