ดอกหิน Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring

Common name: ดอกหิน

ชื่อวงศ์ Family:  Selaginellaceae วงศ์พ่อค้าตีเมีย

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish