สุวรรณนภา Senecio craibinnus Hosseus

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Senecio craibinnus Hosseus

Common name: สุวรรณนภา ไข่ขาง

วงศ์ Family: ASTERACEAE วงศ์ทานตะวัน

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)  Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

References: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish