เอื้องหัวข้าวเหนียว Spathoglottis affinis de Vriese

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Spathoglottis affinis de Vriese

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องหัวข้าวเหนียว ตาลเดี่ยว เหลืองพิศมร

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

ถิ่นที่อยู่ Locality: ทุกภาคในไทย (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม); พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

อ้างอิง References: http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1368

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish