สิงขรา Swertia calcicola Kerr

Scientific name: Swertia calcicola Kerr

ชื่ออื่น: สิงขรา

วงศ์ Family: วงศ์ดอกหรีดเขา Gentianaceae 

การกระจายพันธุ์ Locality: พืชถิ่นเดียวของไทย เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว): Chiang Mai (Doi Inthanon NPDoi Chiang Dao WS)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1534

http://www.dnp.go.th/botany/mindexplantmonthdetail.aspx?smonth=201212&syear=2012

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish