หญ้าดอกลาย Swertia striata Collett-Hemsl.

Scientific name: Swertia striata Collett-Hemsl.

Family : Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish