สร้อยอินทนิล Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 

ชื่อทั่วไป Common name: คาย (ปัตตานี,เหนือ) ช่องหูปากกา (ใต้,ประจวบคีรีขันธ์) ช่ออินทนิล (กทม.) น้ำผึ้ง (ชลบุรี,เหนือ) ปากกา (กระบี่) ย่ำแย้ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)  (กทม.)

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution: ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้; อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish