ค้อเชียงดาว Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner

Common name: ค้อเชียงดาว

ชื่อวงศ์ Family:  Arecaceae วงศ์หมากและหวาย

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish