ใบพาย Viola betonicifolia Sm.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Viola betonicifolia Sm.

Common name: ใบพาย (กลาง,เหนือ)

วงศ์ Family: Violaceae วงศ์ใบพาย วงศ์หน้าแมว

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)  Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

References: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish