ชมพูพาน Wightia speciosissima (D.Don) Merr.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Wightia speciosissima (D.Don) Merr.

ชื่อ Common name: ชมพูพาน (เชียงใหม่); ตุมกาแดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วงศ์ Family:  Paulowniaceae วงศ์ชมพูพาน

การกระจายพันธุ์ distribution: พบทุกภาคในไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว); เนปาล อินเดีย จีน พม่า อินโดจีน

Thailand: Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS); Nepal, India, China, Burma, Indochina

Note: ไม้พุ่มหรือไม้ต้น น้ำหวานเป็นอาหารของนกหลายชนิด

นกปรอดลาย (Striated Bulbul; Pycnonotus striatus)

นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Common Rosefinch; Carpodacus erythrinus) ♀

นกหางรำดำ (Dark-backed Sibia; Malacias melanoleucus)

นกแซงแซวหงอนขน (Hair-crested Drongo; Dicrurus hottentottus)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Bird identified by: Wichyanan Limparungpatthanakij

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany

http://qsbg.org

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish