ดอกดิน ตะข่าป่า Zingiber thorelii Gagnep.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Zingiber thorelii Gagnep.

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

ชื่ออื่น common name: ดอกดิน ตะข่าป่า (ทั่วไป) Dok din, Ta kha pa (General)

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคเหนือของไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ช่อดอกสีแดงสด ช่อดอกอ่อน รับประทานเป็นผักสดหรือลวกกิน

ภาพ Photo:  สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด identified by: ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ Dr. Pramote Triboun

อ้างอิง Reference: www.qsbg.com

ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish